Tag: VIA Facebook

VIA Facebook là gì ? VIA Việt Cổ - Mua bán ACC VIA Facebook Uy Tín Hot

17/11/2020 | Mua bán tài khoản Facebook | Adminstrator

Via Facebook thực chất là những tài khoản Facebook thật được người dung thật sử dụng, trong các tài khoản này đều có lịch sử tin nhắn, bạn bè, hoạt động tương tác hàng ngày trên tài khoản Facebook đó nên những tài khoản này khi dung sẽ tránh được trường hợp Facebook Ckeck Point.

Tin nổi bật
0971808681
messenger icon